صنمناز علامه

معمار

متولد ۲۲ بهمن ۱۳۵۸

کارشناسی معماری برلین، آلمان (۱۳۸۶-۱۳۹۰)

کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال (۱۳۹۲-۱۳۹۴)

همکاری با گروه معماری اکسپوز به عنوان طراح (۱۳۹۳-۱۳۹۴)

همکاری با حاجی زاده و همکاران از سال ۱۳۹۷

همکاری با موزه هنرهای معاصر تهران، ترجمه مستندات معماری

UP